• KHÁCH SẠN IBIS STYLE - NHA TRANG

  KHÁCH SẠN IBIS STYLE - NHA TRANG (CTY CP DU LỊCH KHÁNH TÂM)
   
  Công ty cổ phần Du lịch Khánh Tâm được thành lập năm 2012 với vốn điều lệ 86 tỷ đồng, đầu tư xây dựng Khách sạn Ibis Styles - Nha Trang.
   
  Cổ đông của Khánh Tâm: Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco), Công ty CP Sài Gòn Quê Hương, Công ty CP Bông Sen (TP HCM) & Việt Khánh. Trong đó Việt Khánh chiếm 20% vốn điều lệ.

 • Xem chi tiết
 • BẢO ĐẠI RESORT - NHA TRANG

  Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHÁNH HÀ

  Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà được thành lập năm 2011 và được Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 08/04/2011. Vốn điều lệ (VĐL) của Công ty là: 260 tỷ đồng; trong đó Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) góp 75,5 tỷ đồng, chiếm 29% VĐL, Tập đoàn Hà Đô góp 156 tỷ đồng, chiếm 60% VĐL, Công ty CP TM&ĐT Việt Khánh góp 28,5 tỷ đồng, chiếm 11% VĐL.

 • Xem chi tiết